Informacje dla studentów

Warsztaty e-marketingu, które rozpoczną się jeszcze w pierwszym semestrze roku akademickiego 2013/2014, odbędą się po raz pierwszy! Projekt w całości finansowany jest z funduszy Projektu PO KL 04.01.01-00-029/09 „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych)”.
Zgłoszenia można nadsyłać na adres: e.winiecka@wp.pl

 

Czwarta edycja warsztatów graficznych, realizowanych w ramach Projektu PO KL 04.01.01-00-029/09 „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych)” rozpocznie się w semestrze letnim roku ademickiego 2013/2014.

 

Już niebawem rozpocznie się czwarta edycja warsztatów reklamy i copywritingu, realizowanych w ramach Projektu PO KL 04.01.01-00-029/09 „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
e.winiecka@wp.pl
borysglass@gmail.com

Program zajęć warsztatów reklamy i copywritingu

 ***

Spis lektur z historii literatury polskiej po 1918 r. (studia I i II stopnia)

 ***

Teoria kultury – spis zagadnień i lektur

***

HLP po 1918. Spis lektur do sylabusa zmodernizowanego 2014-2015